تاریخچه فدراسیون

تاریخچه فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران

  با ورود کارشناسان نفتی انگلیسی به ایران بدمینتون به کشورما راه یافت البته این شروع منحصراً درمناطق نفت خیزجنوب و برای پرکردن اوقات فراغت کارشناسان بود که درنهایت کارمندان  ایرانی شرکت نفت هم دراین رهگذربه این ورزش علاقمند شدند. این رشته ورزشی پس ازخروج کارشناسان به دست فراموشی سپرده شد تا اینکه میزبانی بازی های آسیایی را درسال 1353 (1974) تقبل نمودند، چون رشته بدمینتون یکی از رشته های این بازی ها بود. دراین راستا سازمان تربیت بدنی درسال 1351 فدراسیون بدمینتون را تأسیس نمود.

ازآنجایی که این رشته ورزشی درایران هنوزناشاخته ونوپا بود مسئولین امرجهت  راه اندازی وشروع صحیح این رشته ازکشورهندوستان مربی صاحب نامی به نام دیپوگوش را به همکاری دعوت کردند. وی درمدت 5 سال اقامت درایران به کارآموزش و تعلیم بدمینتون اشتغال داشت. اولین مسابقه غیررسمی این رشته ورزشی درسال 1351 بین تیمهای تهران و خوزستان برگزارشد که تهران پیروزمیدان این دیداربود. درسال 1352 اولین مسابقات قهرمانی کشوربه صورت رسمی درتهران باشرکت 4تیم برگزارشدونهایت عناوین قهرمانی را به ترتیب : تهران- خوزستان و اصفهان کسب نمودند.تیم ملی بدمینتون ایران درسال 1353(1974) برای اولین باردربازی های آسیایی تهران شرکت و بین 13تیم شرکت کننده به مقام هشتم دست یافت.

اولین رئیس فدراسیون ایران آقای امیرنویدی بود که تا سال 1356 دراین سمت انجام وظیفه نمود. ازسال 1356 تا 1358 این رشته ورزشی توسط کمیته بدمینتون اداره می شد ودرسال 1358 فدراسیون بدمینتون دوباره تأسیس شد واعضای آن بصورت انتخابی مشخص شدند، عبارت بودند ازآقایان اسماعیل کدخدا زاده، منوچهریاوری، مرتضی مداحی، داریوش فروغی، غلامحسین یزدانپناه، محمد شاه حسینی و حسین خودی (نماینده سازمان تربیت بدنی). درسال 1360 مسئولین فدراسیون مجدداً ازطرف رئیس سازمان تربیت بدنی منصوب شدند واین روند تا کنون ادامه داشته ورؤسای فدراسیون به شرح زیر بوده است:

1360 منوچهریاوری

1363-1361 رضاحمزه لو

1365-1363 محمدحسن عالمی

1366-1365 غلامحسین نوریان

1368 تا سال 1388 دکترمهدی کرباسیان

از سال 1388 تاکنون دکتر محمدرضا پوریا

هرسال مسابقات رنکینگ، قهرمانی کشوربه صورت تیمی و انفرادی (یکنفره ودونفره) در رده های مختلف سنی (خردسالان-نوجوانان-جوانان-بزرگسالان وپیشکسوتان)، مسابقات پارا بدمینتون، مسابقات ساحلی و همگانی و مسابقات باشگاهی(لیگ برتر، لیگ یک، لیگ دو) زیر نظر فدراسیون بدمینتون برگزارمی گردد.