محمد فرجی

محمد فرجی

نایب رئیس فدراسیون

محمدرضا پوریا

محمدرضا پوریا

رییس فدراسیون

فرشاد نصرتی

فرشاد نصرتی

دبیر فدراسیون

فریبا مددی

فریبا مددی

نایب رئیس فدراسیون

حمیدرضا دائمی

حمیدرضا دائمی

خزانه دار

مسئولان کمیته های فدراسیون بدمینتون