-->

اخبار پارابدمینتون

نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور پارابدمینتون اقایان مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون اولین دوره مسابقات پارا بدمینتون اقايان در روزهای نهم و دهم مرداد ماه جاری با شرکت48 بازيكن در تهران برگزار شد که با شناخت نفرات برتر در 6 کلاس به پایان رسید. در این رقابتها بازیکنان در کلاسهای ( WH1 – WH2 – SL3 – SL4 – SU5 – SS6...

قهرمانان اولین دوره قهرمانی کشور پارابدمینتون بانوان شناخته شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون اولین دوره مسابقات پارا بدمینتون بانوان در روزهای نهم و دهم مرداد ماه جاری با شرکت استان‌های مختلف در تهران برگزار شد که با شناخت نفرات برتر در 6 کلاس به پایان رسید. در این رقابتها بازیکنان در کلاسهای ( WH1 - WH2 - SL3 - SL4 -...