تقویم مسابقات سال 1398

اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان پسران (پایان ثبت نام)
اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان دختران (پایان ثبت نام)
اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون بزرگسالان آقایان (پایان ثبت نام)
اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون بزرگسالان بانوان (پایان ثبت نام)
دومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان پسران (پایان ثبت نام)
دومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان دختران (پایان ثبت نام)
مسابقات پارابدمینتون آقایان (درحال ثبت نام)
مسابقات پارابدمینتون بانوان (درحال ثبت نام)
دومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون بزرگسالان آقایان (درحال ثبت نام)
دومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون بزرگسالان بانوان (درحال ثبت نام)
مسابقات قهرمانی کشور نونهالان پسران (به زودی)
مسابقات قهرمانی کشور نونهالان دختران (به زودی)
دومین المپیاد استعدادهای برتر پسران (به زودی)
دومین المپیاد استعدادهای برتر دختران (به زودی)