رنکینگ بزرگسالان بانوان مرحله اول ( پایان ثبت نام )
رنکینگ بزرگسالان بانوان مرحله اول 10-13 اردیبهشت استان سمنان رده بزرگسالان قسمت بانوان

 

رنکینگ بزرگسالان بانوان:
شروع ثبت نام: ساعت ٨ روز ١٣٩٨/٠١/٣١
آخرین مهلت ثبت نام: ساعت ٢۴ روز ١٣٩٨/٠٢/٠۴
تاریخ انتشار جدول: ١٣٩٨/٠٢/٠٨
آدرس محل مسابقات: شاهرود، خیابان دانشجو، پشت هتل نادر، کوچه ١٩، آکادمی بدمینتون شاهرود

 

توجه) ثبت نام در مسابقات فقط با داشتن کد عضویت فدراسیون بدمینتون امکانپذیر است

آئین‌نامه اولین مرحله مسابقات

 

 

رنکینگ بزرگسالان آقایان مرحله اول ( پایان ثبت نام )
رنکینگ بزرگسالان آقایان مرحله اول 10-13 اردیبهشت استان اراک رده بزرگسالان قسمت آقایان

 

رنکینگ بزرگسالان آقایان :
شروع ثبت نام: ساعت ٨ روز ١٣٩٨/٠١/٣١
آخرین مهلت ثبت نام: ساعت ٢۴ روز ١٣٩٨/٠٢/٠۴
تاریخ انتشار جدول: ١٣٩٨/٠٢/٠٨
آدرس محل مسابقات: –

توجه) ثبت نام در مسابقات فقط با داشتن کد عضویت فدراسیون بدمینتون امکانپذیر است

آئین‌نامه اولین مرحله مسابقات

 

رنکینگ جوانان دختران مرحله اول (پایان ثبت‌نام)
رنکینگ جوانان دختران مرحله اول 3-6 اردیبهشت استان قزوین رده جوانان قسمت بانوان

 

رنکینگ جوانان بانوان:
شروع ثبت نام: ساعت ٨ روز ١٣٩٨/٠١/٢۴
آخرین مهلت ثبت نام: ساعت ٢۴ روز ١٣٩٨/٠١/٢٨
تاریخ انتشار جدول: ١٣٩٨/٠٢/٠٢
آدرس محل مسابقات: قروین، شهرک مینودر، بلوار صیاد شیرازی، خیابان مرصاد، تالار بدمینتون

توجه) ثبت نام در مسابقات فقط با داشتن کد عضویت فدراسیون بدمینتون امکانپذیر است

آئین‌نامه اولین مرحله مسابقات

جدول مسابقات

رنکینگ جوانان پسران مرحله اول (پایان ثبت‌نام)
رنکینگ جوانان پسران مرحله اول 3-6 اردیبهشت استان کرمان رده جوانان قسمت آقایان

 

شروع ثبت نام: ساعت ٨ روز ١٣٩٨/٠١/٢۴
آخرین مهلت ثبت نام: ساعت ٢۴ روز ١٣٩٨/٠١/٢٨
تاریخ انتشار جدول: ١٣٩٨/٠٢/٠٢
آدرس محل مسابقات: کرمان، بلوار جمهوری، بعد از سه راه هوانیروز، جنب خانه ژیمناستیک، تالار بدمینتون

توجه) ثبت نام در مسابقات فقط با داشتن کد عضویت فدراسیون بدمینتون امکانپذیر است

آئین‌نامه اولین مرحله مسابقات

جدول مسابقات

جدول زمانبندی مسابقات

قهرمانی کشور نوجوانان پسران (به زودی)
قهرمانی کشور نوجوانان پسران  –  – رده نوجوانان قسمت آقایان
قهرمانی کشور نوجوانان دختران (به زودی)
قهرمانی کشور نوجوانان دختران  –  – رده نوجوانان قسمت بانوان
رنکینگ جوانان پسران مرحله دوم (به زودی)
رنکینگ جوانان پسران مرحله دوم  –  – رده جوانان قسمت آقایان
رنکینگ جوانان دختران مرحله دوم (به زودی)
رنکینگ جوانان دختران مرحله دوم  –  – رده جوانان قسمت بانوان
رنکینگ بزرگسالان آقایان مرحله دوم (به زودی)
رنکینگ بزرگسالان آقایان مرحله دوم  –  – رده بزرگسالان قسمت آقایان
رنکینگ بزرگسالان بانوان مرحله دوم (به زودی)
رنکینگ بزرگسالان بانوان مرحله دوم  –  – رده بزرگسالان قسمت بانوان
پارا بدمینتون قهرمانی کشور آقایان (به زودی)
پارا بدمینتون قهرمانی کشور آقایان  –  – رده جوانان قسمت آقایان
پارا بدمینتون قهرمانی کشور بانوان (به زودی)
پارا بدمینتون قهرمانی کشور بانوان  –  – رده جوانان قسمت بانوان
پارا بدمینتون قهرمانی کشور آقایان (به زودی)
پارا بدمینتون قهرمانی کشور آقایان  –  – رده نوجوانان قسمت آقایان
قهرمانی کشور نوجوانان پسران (به زودی)
قهرمانی کشور نوجوانان پسران  –  – رده بزرگسالان قسمت آقایان
پارا بدمینتون قهرمانی کشور بانوان (به زودی)
پارا بدمینتون قهرمانی کشور بانوان  –  – رده بزرگسالان قسمت بانوان