تازه ترین اخبار لیگ بدمینتون

نگاهی بر مسابقات لیگ برتر در سال 1395

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: بانوان مقام اول : دانشگاه آزاد اسلامی مقام دوم : نماینده شاهرود مقام سوم : نماینده تهران   آقایان مقام اول : دانشگاه آزاد اسلامی مقام دوم : نماینده آمل مقام سوم : نماینده کرمانشاه  ...

نگاهی بر مسابقات لیگ دسته دوم در سال 1395

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: بانوان مقام اول : عمران گل بهار خراسان رضوی مقام دوم : نماینده شاهرود مقام سوم : قرچک تهران   آقایان مقام اول : کاسپین خراسان شمالی مقام دوم : دانا ورزش آرین اصفهان مقام سوم : ایزد جنوب تهران  ...