-->

اولین دوره مسابقات پارابدمینتون کشور در قسمت آقایان و بانوان در روزهای نهم و دهم مرداد ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، در این رقابتها در قسمت بانوان 28 بازیکن در 6 کلاس به رقابت خواهند پرداخت .

همچنین در قسمت آقایان نیز 48 بازیکن در 6 کلاس ( WH1/ WH2/ SL3/ SL4/ SU5/SU6 رقابت خواهند کرد .

لازم به ذکر است رقابتهای بانوان صبح ها و رقابتهای آقایان بعدازظهر برگزار می شود .