-->

در جلسه ای که با حضور اعضای محترم فدراسیون و ریاست فدراسیون برگزار گردید علی حقی از مربیان، داوران و کادر اجرایی فدراسیون حکم مسئول روابط عمومی را از ریاست محترم فدارسیوان دریافت نمود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون؛ در جلسه ای که امروز هشتم مردادماه با حضور اعضای محترم فدراسیون و ریاست فدراسیون برگزار گردید علی حقی از مربیان، داوران و کادر اجرایی فدراسیون حکم مسئول روابط عمومی را از ریاست فدارسیوان دریافت نمود. نامبرده از فعالان بدمینتون کشور می باشد که از امروز در این سمت در محل فدراسیون مشغول به فعالیت شد. همچنین از زحمات آقای بهروزی مسئول سابق روابط عمومی تشکر گردید.