-->

دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نونهالان کشور از تاریخ شانزدهم تا بیستم مرداد به میزبانی مشهد اغاز خواهد شد .
به گزارش روابط عمومی فدارسیون بدمینتون در این رقابتها تعداد ١۵٢ ورزشکار از ٢٣ استان به رقابت خواهند پرداخت