-->

جلسه مربیان و سرپرستان تیم های شرکت کننده در دومین المپیاد استعداد برتر بدمینتون با حضور ٣١ استان برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، این جلسه با حضور مسولین اجرایی مسابقات که نکات فنی و برنامه زمانی مسابقات را به تمام سرپرستان تیم ها اعلام نمودند 

لازم به ذکر است این مسابقات در قسمت تیمی فردا سه شنبه ٩٨/۶/١١ لغایت ٩٨/۶/١۵ ساعت ٨ صبح در سالن شهید رجایی شهرستان قزوین آغاز می گردد.