-->

کارگاه دانش افزایی مربیان درجه 3 بدمینتون کشور ویژه آقایان در روزهای سیزدهم لغايت شانزدهم شهريور ماه جاری در محل کمپ این فدراسیون در حال برگزاري مي باشد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، بازید آقای دکتر پوریا ریاست فدارسیون ، آقای مرتضی مداحی رییس کمیته فنی و کارشناس خبره فدارسیون از محل تشکیل کلاسهای ارتقا ، در این دوره از کلاس که مبتنی بر دانش افزایی و به روز رساني دانش و مهارتهاي فنی بدمينتون زیر نظر مربیان بین المللی و آسیای آقای سیدبهادر زکی زاده و حسن بزرگزاد برگزار می شود ، کلاسهای دانش افزایی متشکل از 13 نفر از 13 استان کشور در حال برگزاری می باشد .
لازم به ذکر است این کلاسها در سه نوبت برگزار می گردد که حضور مربیان در کلاس فوق پیش مقدمه ای جهت شرکت در کلاس ارتقاء مربیگری درجه 2 می باشد.