-->

مسابقات لیگ برتر آقایان دور برگشت گروه ب در روزهای یازدهم و دوازدهم مهر ماه به میزبانی شهرستان تبریز برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی فدارسیون در این مسابقات پنچ تیم با هم به رقابت پرداختند که در پایان صدر نشین گروه ب مشخص شد .
سپاهان اصفهان با کسب 12 امتیاز مقام اول
نماینده سیستان بلوچستان با کسب 8 امتیاز مقام دوم
دانشگاه یزد با کسب 8 امتیاز مقام سوم
نماینده تبریز با کسب 8 امتیاز مقام چهارم
نماینده کردستان با کسب 4 امتیاز مقام پنجم این رقابتها رو کسب نمودند .
در انتهاي مرحله مقدماتي مسابقات ليگ برتر آقايان جام خليج فارس و در مجموع دو دور رفت و برگشت، دو تيم سپاهان اصفهان و نماينده سيستان و بلوچستان به مرحله نهايي مسابقات راه پيدا كردند.
مرحله نهايي ليگ برتر در آذرماه جاري با حضور چهارتيم برتر در دو دور رفت و برگشت برگزار خواهد شد.