-->

صبح امروز 98/7/20 جلسه هیات رئیسه بدمینتون آسیا در شهر کوالالامپور مالزی به ریاست آقای آنتون رئیس بدمینتون آسیا و با حضور آقای موسی دبیر کل آغاز گردید . در ابتدای جلسه مسئولین کمیته ها برنامه های خود را ارائه نمودند و سپس آقای پوریا ریئس کمیته قوانین و مقررات آسیا در مورد قوانین ساحلی و بازنگری در آئین نامه ها و خصوصا داوری مواردی اعلام نمودند . ایشان همچنین در خصوص مقرراتی نمودن درخواست های داوران و مربیان کشورها نکاتی ذکر کردند و یادآور شدند : با توجه به وسعت قاره آسیا نیاز است بر روی قوانین و مقررات برنامه ریزی بیشتری صورت گیرد. که ریاست جلسه از دکترپوریا درخواست نمودند جلسه اختصاصی کمیته قوانین و مقررات در یک فرصت دیگربه ریاست ایران و پیرامون بازبینی قوانین و مقررات برگزار گردد. لازم به ذکراست دکتر محمدرضا پوریا به اتفاق دکتر مهدی انوری در جلسه مذکور شرکت داشتند