-->

اهم برنامه های هفته تربیت بدنی

– برگزاری مسابقات همگانی در سراسر کشور به مرکزیت مراکز استانها   

– رنکینگ کشوری جوانان دختران 98/7/29 لغایت 98/8/3 درشهرستان تهران  

– رنکینگ کشوری جوانان پسران 98/7/29 لغایت 98/8/3 درشهرستان زاهدان  

– رنکینگ کشوری بزرگسالان بانوان 98/8/6 لغایت 98/8/10 درشهرستان اصفهان  

– رنکینگ کشوری بزرگسالان آقایان 98/8/6 لغایت 98/8/10 درشهرستان یزد

– برگزاری دوره اصلی ارتقا داوری سه به دو بانوان درشهرستان تهران  

– برگزاری دوره اصلی ارتقا داوری دو به یک بانوان درشهرستان اصفهان  

– برگزاری دوره اصلی ارتقا داوری دو به یک آقایان درشهرستان یزد  

– برگزاری دوره اصلی ارتقا داوری سه به دو آقایان درشهرستان زاهدان  

– جلسه هیت ریئسه فدارسیون بدمینتون همزمان با هفته تربیت بدنی

 – جشنواره استعداد یابی 28 و 29 مهر ماه استان فارس