-->

پنجمین نشست هیئت رئیسه فدراسیون بدمینتون در روز چهارشنبه مورخ 98/8/1 رأس ساعت 10 صبح در محل فدراسیون به ریاست آقای دکتر محمدرضاپوریا، رئیس فدراسیون و با حضورآقایان مهندس علی مؤذن، حمیدرضا دائمی ، اسماعیل مهدوی نیا، آقای مرتضی مداحی کارشناس خبره فدراسیون آقای مهدی ملک­نیا بازرس فدراسیون و سرکار خانم مددی نایب رئیس فدراسیون تشکیل گردید و در ابتدای نشست ، دستور جلسه قرائت شد .

 به گزارش روابط عمومی فدارسیون بدمینتون در این نشست ، رئیس فدراسیون ضمن تشکر و قدردانی از حضور اعضای محترم در پنجمین جلسه فدراسیون مقرر گردید کمیته اقتصادی فدراسیون جهت برگزاری هر چه باشکوه تر بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی فجر، اسپانسر و حامی مالی قدرتمندی را جذب نماید.

گزارش رئیس فدراسیون بدمینتون از شرکت در جلسه هیئت رئیسه بدمینتون آسیا مورد تصویب قرار گرفت .

با توجه به اینکه کمیته ملی المپیک ایران از سال 2015 به بخش آسیای میانه پیوسته است و بیش از نیمی از فدراسیونهای ورزشی ایران از بخش آسیای غربی به میانه جهت هماهنگی با کمیته ملی المپیک تغییر بخش داده اند، لذا درخواستي که از سوی کمیته ملی المپیک به فدراسيون بدمينتون آسيا ارسال گردیده بود مطرح شد، که هیات رئیسه بدمینتون آسیا موافقت خود را با تغییر بخش به آسیای میانه اعلام نمودند.لذا هیات رئیسه فدراسیون بدمینتون نيز تصمیم خود را به فدراسيون  بدمینتون آسیا نسبت به انتقال به بخش آسیای میانه اعلام مي نماید.

مقرر گردید کلیه اعضای هیئت رئیسه در برنامه ریزی های بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی فجر که در شیراز برگزار خواهد شد حضور فعال داشته باشند .

لازم به ذکر است مقرر گردید دونفر نماینده از فدراسیون ایران  از تاریخ 98/8/30 لغایت 98/9/4 در نشست مدیران توسعه منطقه بدمینتون آسیا در کشور مالزی شرکت نمایند.