-->

در روز دوم مسابقات رنکینگ بزرگسالان آقایان که در شهرستان یزد در حال برگزاری می باشد . بازیکن های ذیل تواستند بر حریفان خود غلبه نمایند و به نیم نهایی مسابقات را پیدا کنند .

قسمت یکنفره:
امیر جباری از همدان – محمد علی فقیه خراسانی از یزد – پیام نصر اصفهانی از اصفهان – علی رضا کرمی از تهران

قسمت دونفره :

امید روشن از قزوین و عرفان نوری از قم – رضا شهبازی و مهران شهبازی از کردستان – امیر قاسمی از تهران و مسعود پیروزی از گلستان – صدرا صادقی از کرمانشاه و علی رضا قاسمی از زنجان