-->

در روز دوم مسابقات رنکینگ بزرگسالان آقایان که در شهرستان یزد در حال برگزاری می باشد . بازیکن های ذیل تواستند بر حریفان خود غلبه نمایند و به نیم نهایی مسابقات را پیدا کنند .

قسمت يكنفره:
امير جباري از همدان – محمد علي فقيه خراساني از یزد – پيام نصر اصفهاني از اصفهان – علي رضا كرمي از تهران

قسمت دونفره :

اميد روشن از قزوین و عرفان نوري از قم – رضا شهبازي و مهران شهبازي از کردستان – امير قاسمي از تهران و مسعود پيروزي از گلستان – صدرا صادقي از کرمانشاه و علي رضا قاسمي از زنجان