-->

دومین جلسه کمیته داوران فدراسیون بدمینتون در سال 1398 به ریاست سرکار خانم دکتر فریبا مددی نایب رئیس بانوان ، آقای فرشا نصرتی دبیر فدراسیون و اعضای این کمیته در ساعت 10 روز چهارشنبه  ( ۹۸/۸/۲۳ ) در محل فدراسیون برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، در این نشست نخست خانم مددی نایب رئیس فدراسیون ضمن آرزوی موفقیت، از حضور اعضا تشکر و قدرانی کردند .

ایشان در خصوص دستور جلسه ،(1- بررسی اعزام داوران جهانی به مسابقات برون مرزی 2- بررسی اعزام داوران آسیایی به مسابقات برون مرزی 3- بررسی حضور داوران جهانی و آسیایی جهت قضاوت در مسابقات داخلی 4- ارائه پیشنهادات اعضاء جهت پیشبرد هر چه بهتر کمیته )، نقطه نظرات خود را اعلام نمودند.

سپس هر یک از اعضای کمیته داوران فدراسیون بدمینتون ضمن تشکر از برگزاری دومین جلسه کمیته داوران و انجام مصوبات جلسه اول، پیشنهادات خود را جهت پیشبرد هرچه بهتر کمیته داوران ارایه نمودند .

در پایان این نشست نقطه نظرات اعضای کمیته جمع بندی شد و مقرر گردید نظرات پیشنهادی به عنوان یک دستورالعمل تدوین و به داوران ارایه شود .

اعضای حاضر در جلسه کمیته داوران فدراسیون بدمینتون متشکل از: خانمها فریبا مددی و منصوره السادات جارچیان و آقایان ابوالفضل مهاجر بختیاری ، فرشاد نصرتی ، رضا روشن امید ، محسن عمرانی ، مصطفی عرب ، محمدحسن حسین زاده ، حمیدرضا چگینی ، مهدی صفارپور ، امید مقدس زاده .