-->

دومین مرحله گروه دوم  کارگاه دانش افزایی مربیان درجه 3 بدمینتون کشور ویژه بانوان از روزهای ششم آذر ماه لغایت هشتم آذر ماه  جاری در محل کمپ این فدراسیون در حال برگزاری می باشد  .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، در این دوره از کارگاه ارتقاء دانش افزایی با شرکت  24 مربی از استانهای  ، آذربایجان شرقی، یزد،بوشهر، مرکزی، اصفهان، تهران، فارس، خراسان رضویی، خوزستان کشور برگزار می گردد . لازم به ذکر است که حضور مربیان در کلاس فوق پیش مقدمه ای جهت شرکت در کلاس ارتقاء مربیگری درجه 2 می باشد .