-->

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون بدمینتون ایران ، رئیس جدید هیات بدمینتون منطقه آزاد کیش معرفی گردید .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، به پیشنهاد آقای امیری خراسانی سرپرست موسسه ورزش و تفریحات سالم ، طی حکمی از سوی محمد رضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران ، محمد عباسی بعنوان رئیس هیات بدمینتون منطقه آزاد کیش منصوب شد .

لازم به ذکر آست با توجه به مکان جدید کار آقای محمد شنبه زاده رئیس اسبق جزیره کیش در بندر عباس که ایشان زحمات فراوانی در زمان حضور خود در منطقه آزاد کیش برای بدمینتون انجام دادند . آقای محمد عباسی به سمت ریاست هیات بدمینتون منطقه آزاد کیش منصوب گردیدند .