-->

دومین جلسه کمیته فنی با حضور دکتر پوریا ریاست محترم فدراسیون ، اعضاء جلسه خانم ها سرکار خانم مددی نایب رئیس فدراسیون ، خانم جلالیان ، خانم اسماعیلی ، آقایان داریوش فروغی ، ابوالفضل مهاجر ، محمود انصاری ، اصغر امینیان ، بهادر زکی زاده ، علی موذن مدیر تیم های ملی ، علی رضا الهاکی ، فرشاد نصرتی دبیر فدراسیون تشکیل گردید .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دستور جلسه به شرح ذیل می باشد .

1 . برنامه ریزی نفرات جهت تیم منتخب فجر جهت شرکت در بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون در شیراز

2 . تعین شرایط سنی جهت شرکت نفرات در کمپ پیشرفته آسیا

3 . برنامه ریزی در خصوص مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان و نحوه برگزاری آن

4 . نقطه نظرات اعضای کمیته فنی در خصوص مسابقات داخلی اعم از قهرمانی کشور و رنکینگ  اعضاء جلسه بعد از تبادل نقطه نظرات به جمع بندی کلی و نتایخ قابل قبولی رسیدند و با توجه به برگزاری بیست و نهمین دوره مسابقات دهه مبارک فجر که از تاریخ 98/11/15 لغایت 98/11/19 در شیراز برگزار می گردد ، در مورد برنامه ریزی تیم ملی و نفرات شرکت کننده در مسابقات دهه فجر و کلیات دستور جلسه مورد تصویب اعضاء قرار گرفت .