-->

در تاریخ 98/9/26 در کشور مالزی شهر کوالالامپور جلسه کمیته قوانین و مقررات آسیا در ساختمان bwf برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، مسئولیت برگزاری این جلسه بر عهده دکتر پوریا( که ایشان رئیس کمیته قوانین و مقررات آسیا می باشند )که به دلیل کسالت نتوانستند در جلسه حضور یابند ، خانم دکتر مددی بجای ایشان در جلسه شرکت نمودند .

در این جلسه مدیر اجرائی کمیته آقای استوارت بوری و آقای توماس از فدراسیون جهانی حضور داشتند . که دستور جلسه مرور اساسنامه بدمینتون آسیا و بررسی اصلاحات در اساسنامه ، توافق در اصلاحات و پیشنهاد به کمیته اجرایی بدمینتون آسیا جهت اصلاح اساسنامه و تدوین اساسنامه جدید بوده است ، که مورد بررسی قرار گرفت .