-->

ثریا آقایی بازیکن برتر فدراسیون بدمینتون که در حال حاضر رنک 109 جهان را دارا می باشد در جلسه کمیته تیم های ملی فدراسیون جهت اعزام به اردو در خارج کشور برای ایشان برنامه ریزی صورت گرفته است .

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، در این راستا سر کار خانم دکتر مددی نایب رئیس فدراسیون با مسئولین فدراسیون هند مکاتباتی صورت دادند که ایشان بتواند به مدت یک ماه در یکی از کمپ های پیشرفته هند حضور یابند و به تمرین بپردازند .

ثریا آقای از تاریخ 98/10/14 به مدت یکماه عازم هند گردید. تا با برنامه ریزی تمرینی جهت حضور در مسابقات بین المللی فجر ایران و سایر اعزام ها اماده باشد .