-->

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، ثریا آقایی بازیکن منتخب کمپ جهانی کشورمان که در حال حاضر دارای رنک 102 جهان می باشد .  از سوی فدراسیون جهانی بدمینتون برای حضور در کمپ 8 هفته ای جهانی که از تاریخ  99/1/1 لغایت 99/2/27 در کشور دانمارک برگزار می شود  دعودت نمود .

متن دعودت مسئول توسعه آسیا به شرح ذیل می باشد :

فدراسیون بدمینتون ایران گرامی

ما خرسندیم که اعلام نماییم ، یکی از بازیکنان AOP  ما از کشور شما برای کمپ تمرینی فدراسیون بدمینتون جهانی در دانمارک در سال 2020 انتخاب شده است ، بازیکن ثریا آقایی می باشد . این کمپ تمرینی توسط بدمینتون آسیا و توسط فدراسیون جهانی حمایت می شود تا تمرینات فشرده با مربیان سطح بالا برای آماده سازی بازیکنان در رقابتهای بین المللی داشته باشد