-->

جلسه کمیته شاتل تایم به ریاست آقای دکتر پوریا و اعضای کمیته در روز دوشنبه مورخ99/4/23 ساعت 10 صبح به صورت آنلاین در محل فدراسیون برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، در ابتدای جلسه آقای دکتر پوریا از همکاری اعضای کمیته، مدرسین شاتل تایم و خانم دکتر مددی بعنوان هماهنگ کننده دوره های شاتل تایم جهت پیشبرد برنامه های شاتل تایم تشکر نمودند.

در ادامه خانم مددی در خصوص ایجاد کمپین شاتل تایم همگانی توسط فدراسیون جهانی بدمینتون مواردی را مطرح نمودند و از اعضا در خواست کردند که نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نحوه بر گزاری برنامه شاتل تایم با توجه به شرایط موجود شیوع کرونا ارائه دهند. اعضای کمیته نقطه نظرات خود را در خصوص نحوه برگزاری دوره های شاتل تایم در دوبخش ویژه مربیان و خانواده ها بیان نمودند و سپس مقرر گردید پس از جمع بندی پیشنهادات اعضا و مکاتبه با بدمینتون آسیا نتیجه نهایی جهت نحوه برگزاری دوره های شاتل تایم اعلام گردد. اعضای کمیته شاتل تایم متشکل از آقایان سید بهادر زکی زاده،  حسن بزرگزاد، غلامرضا لشکری، علی چراغی نیک، جواد نوری، محمد مطیع،نیکزاد شیری، وخانم ها فریبا جلالیان، سیمین مهدوی، زهرا کریم بیگی ، گلناز فائزی و سحر زمانیان می باشند.