-->

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون جهانی  18 جولای مورخ 28 تیر ماه با حضور همه کشورهای عضو این فدراسیون بصورت مجازی برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، در این جلسه ابتدا آقای پل اریک رئیس فدراسیون جهانی ضمن خوشامد گویی از حضور همه کشورها عضو این در این جلسه تشکر نمود و سپس آقای توماس لوند دبیر کل این فدراسیون گزارش مختصری از عملکرد فدراسیون جهانی در سال گذشته ارائه نمودند و همچنین ایشان مواردی را در مورد نحوه راگیری آنلاین برای شرکت کنندکان توضیحاتی دادند . در ادامه این جلسه راگیری آنلاین در مورد موضوعات مطرح شده در دستور جلسه این مجمع صورت گرفت که در نهایت موارد زیر با اکثریت آراء شرکت کنندگان به تصویب مجمع عمومی فدراسیون جهانی قرار گرفت .

موارد تصویب شده به شرح ذیل می باشد :

ــ تایید حضور سه بازرس مستقل جهت نظارت بر رای گیری آنلاین در مجمع

ــ تایید صورت جلسه مجمع سال 2019

ــ تایید صورت مالی سال 2019

ــ تایید تغییراتی در خصوص قدرت رای گیری کشورهای عضو

ــ تایید عضویت رئیس کمیسیون ورزشکاران و رئیس کمیسیون پا راالمپیک در شورای جهانی

ــ تصویب دوره ریاست فدارسیون جهانی به 4 دوره 4 ساله از 2021

­­ــ تصویب آیین نامه کمیته انضباطی و نظارت کامل کمیته انضباطی بر تخلفات

ــ تصویب افزایش تعداد اعضاء شورای جهانی از 18 به 20 نفر

ــ تایید حق اشتراک سالیانه کشورهای عضو

لازم به ذکر است که، آقای دکتر محمد رضا پوریا ریاست فدارسیون و سر کار خانم دکتر فریبا مددی نایب رئیس فدارسیون بعنوان نمایندگان کشورمان در این مجمع حضور داشتند .