-->

به گزارش روابط عمومی  فدراسیون بدمینتون ، با توجه به شروع دوره جدید داوری خط فدراسیون جهانی بدمینتون از سال 2021-2024 و درخواست معرفی 3 نفر از داوران واجد شرایط به فدراسیون جهانی بدمینتون در اردیبهشت ماه سال جاری ، 3 نفر از داوران واجد شرایط کشورمان از سوی فدراسیون بدمینتون معرفی شدند که طی ایمیل دریافتی ازسوی رئیس کمیته فنی فدراسیون  جهانی بدمینتون آقای محمد رضا کبیری داور ارزنده کشورمان بعنوان داورخط  جدید دوره  پذیرفته شده است .

لازم به ذکر است که مدت این دوره از داوری از سال 2021 لغایت 2024 می باشد .