-->

طی حکمی از سوی آقای دکتر محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون ، مظفر خدائیان  بعنوان عضو کمیته مربیان این فدراسیون به شرح حکم ذیل منصوب گردید .

جناب آقای مظفر خدائیان

با سلام

احتراماٌ، با توجه به سوابق، تجربه و تخصص حضرت عالی در امر ورزش بدمینتون، جنابعالی بعنوان “عضوکمیته مربیان فدراسیون بدمینتون” منصوب می گردید .

امید است ضمن هماهنگی با رئیس و سایر اعضا‌ء کمیته مربیان فدراسیون در امر برنامه ریزی و هماهنگی مربیان اقدامات صورت گیرد .

لازم به ذکر است ،آقای مظفر خدائیان عضو کمیته استعدادیابی ، بازیکن اسبق ملی، دارای مربیگری ملی می باشد .