-->

اولین دوره کلاس روانشناسی ورزشی روز سه شنبه، مورخ 11 شهریور راس ساعت 13 ویژه بازیکنان ملی و راس ساعت 16 ویژه قهرمانان پارابدمینتون و بیمارهای خاص سراسر کشور به صورت آنلاین برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، درابتدا خانم دکتر مددی نایب  رئیس محترم فدراسیون بدمینتون ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان ، از برگزاری دوره های منظم آموزشی با محوریت روانشناسی ورزشی برای ورزشکاران سراسر کشور خبر داد .

لازم به ذکراست ، این کلاس با تدریس سر کار خانم دکترسامع، مسئول کمیته روانشناسی فدراسیون برگزارشد .