-->

مسابقات لیگ برتر آقایان دور رفت هفته اول در روز 20 شهریور در شهر های قم ، زنجان ، کرمان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی فدارسیون در این مسابقات 6 تیم با هم به رقابت پرداختند که نتایج ذیل بدست امد .
رعد پدافند هوایی قم   3         2 دانشگاه یزد

ذوب روی صبای زنجان 1           4  صنایع اردکان

شهرداری شهر بابک 3               2 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

  
مسابقات جام خلیج فارس در دو دور رفت و برگشت در10 هفته برگزار خواهد شد .