-->

امروزشنبه مورخ 11/11/99، مجمع فوق العاده 2021 فدراسیون جهانی بدمینتون با کشورهای عضو  bwf  با حضور دکتر پوریا ریاست محترم فدراسیون بدمینتون ورئیس کمیته قوانین و مقررات آسیا ، خانم دکتر مددی نایب رئیس فدراسیون  بصورت آنلاین برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، در این جلسه بعد از خیر مقدم توسط رئیس فدارسیون جهانی آقای پل اریک، دبیر کل فدراسیون آقای توماس لوند گزارش مختصری از تغییرات در اساسنامه و دستور جلسه مجمع بیان نمودند، در ادامه این جلسه اعضای شرکت کننده پیرامون برگزاری مجمع سالیانه به بحث و تبادل نظر پرداختند .

مواردی که مورد رای گیری اعضاء قرار گرفت به شرح ذیل بود :

1 – برگزاری جلسه   Egm بصورت مجازی

2 – برگزاری جلسه   Agm مجمع عمومی   bwf   در 22 می 2021

3 – حفظ حق رای کشورهای عضو تا پایان المپیک 2021

4 – تایید اصلاحات اساسنامه

5 – تایید بازرسین فدراسیون جهانی و وکیل مستقل فدراسیونها