مدیران فدراسیون

مدیران فدراسیون


محمدرضا پوریا

سمت: رئیس


محمد فرجی
سمت: نایب رئیس


فریبا مددی
سمت: نایب رئیس


فرشاد نصرتی
سمت: دبیر

حمیدرضا دائمی
سمت: خزانه دار

لینک مرتبط : مسیولان کمیته ها

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *