قهرمانی کشور( بانوان) 1394

مسابقات قهرمانی کشور رده سنی محل برگزاری مقام اول تیمی مقام دوم تیمی مقام سوم تیمی (مشترک) زمان برگزاری
قهرمانی کشور نونهالان فارس آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی لرستان مرداد ماه
قهرمانی کشور نوجوانان سمنان تهران کرمانشاه لصفهان / توابع تهران شهریور ماه
قهرمانی کشور جوانان سمنان فارس سمنان تهران / اصفهان شهریور ماه

قهرمانی کشور ( آقایان) 1394

مسابقات قهرمانی کشور رده سنی محل برگزاری مقام اول تیمی مقام دوم تیمی مقام سوم تیمی (مشترک) زمان تعداد استان شرکت کننده
قهرمانی کشور نونهالان خراسان جنوبی خراسان رضوی اصفهان زنجان + آذربایجان غربی مرداد ماه 22 استان
البرز (یکنفره) خراسان رضوی (یکنفره) تهران + زنجان ( یکنفره)
زنجان(دونفره) خراسان رضوی ( دونفره ) فارس + فارس ( دونفره )
قهرمانی کشور نوجوانان فارس زنجان آذربایجان غربی اصفهان _ خراسان رضوی شهریور ماه 28 استان
قهرمانی کشور جوانان فارس زنجان خراسان رضوی اصفهان _ تهران شهریور ماه 24 استان