مسئولان کمیته های فدراسیون بدمینتون

 

مسئولان کمیته های فدراسیون بدمینتون

کمیته داوران مسئول  : علیرضا الهاکی
کمیته آموزش مسئول  : دکتر مهتا اسکندر نژاد
کمیته فرهنگی مسئول  : دکتر فریبا مددی
کمیته مربیان مسئول  : سید بهادر زکی زاده
کمیته همگانی مسئول  : علیرضا الهاکی
 کمیته تیم های ملی مسئول  : محمد فرجی
کمیته پزشکی مسئول: دکتر هما عابدی فر
کمیته پژوهش و تحقیقات مسئول  : دکتر مهدی انوری
کمیته انضباطی   مسئول  : محمد فرجی
کمیته استیناف مسئول  : دکتر میرشهبیز شافع
کمیته استعدادیابی مسئول  :محمود انصاری
کمیته پیشکسوتان مسئول  : محمود انصاری
مسئول امور استان ها مسئول  : علی اصغرامینیان
کمیته محیط زیست مسئول: اصغرفیضی
کمیته بدمینتون ساحلی مسئول: مهدی امیرفخریان

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *