از سوی فدراسیون بدمینتون 16 بازیکن منتخب مسابقات آموزشگاه های کشور در مقطع ابتدایی به اردوی آمادگی که در روزهای هشتم لغایت دهم مرداد ماه جاری در شهرستان سمنان برگزار می شود، دعوت شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، بازیکنان دعوت شده به این اردوی متشکل از عطا بهکام ، رادمهر یاری ، مانی فرشباف و نیما عبدالرسولی از آذربایجان شرقی ، محمد سعید فضایلی زاده از یزد ، علیرضا فاخر و محمد غلامی از فارس ، محمدپارسا الوندی و علی حیاتی از کرمانشاه ، امیرمحمد حاج ملک و عادل صورتی از کرمان ، امیررضا خجم لو و امیر رجبلو از گلستان ، محمدرضا ابراهیمی از مرکزی و محمد باقری از اصفهان می باشند.
این بازیکنان در روزهای یاد شده زیر مربیان فدراسیون بدمینتون به تمرین خواهند پرداخت .