اولین مرحله اردوی استعدادیابی بدمینتون پسران کشور با شرکت 16 بازیکن در سالن اختصاصی بدمینتون شهرستان سمنان آغاز شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، در این اردو که در روزهای هشتم لغایت دهم مرداد ماه جاری و زیر نظر نیکزاد شیری مسوول کمیته استعدادیابی فدراسیون بدمینتون و مربیان استعدادیاب این فدراسیون برگزار می شود ، از بازیکنان تست بعمل خواهد آمد.

سپس بازیکنان پس از تست آمادگی جسمانی در پایگاه قهرمانی سمنان به تمرین درون اردویی ادامه خواهند داد .