اولین مرحله اردوی آمادگی بدمینتون د ختران رده سنی نوجوانان با شرکت 10 بازیکن از امروز ( شنبه ) در محل کمپ  این فدراسیون آغاز شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، بازیکنان دعوت شده به این اردو متشکل از فاطمه فنایی و پرنیا نبوی از سمنان ، فردوس فروغی ، الهام عبادی و یگانه تفرشی از تهران ، آیدا عنایتی از خراسان رضوی ، سارینا شامیزاده و فاطمه مونس خواه از آذربایجان شرقی ، حدیث احمدی از زنجان و مریم سلطانی از فارس می باشند.

این بازیکنان تا روز بیست و چهارم مرداد ماه جاری زیر نظر مربیان تیم ملی بانوان به تمرین خواهند پرداخت .