از سوی فدراسیون بدمینتون 9 بازیکن به اولین مرحله اردوی بازیکنان منتخب جوانان و نوجوانان پسر به منظور حضور قدرتمند در مسابقات بین المللی داخلی و خارجی دعوت شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، بازیکنان دعوت شده به این اردو متشکل از امیر جباری از همدان ، امیرحسین نورعلیان ، نیما رستم پور ، سینا جاویدی و علیرضا کرمی از تهران ، محمد چهارمالی از فارس ، مهدی انصاری و علی حسین خانی از زنجان و محمدامین علی اکبریان از خراسان رضوی می باشند.

بازیکنان دعوت شده به این اردو در روزهای سوم لغایت هفتم آبان ماه جاری در محل کمپ این فدراسیون و زیر نظر مرتضی ولی دروی سرمربی تیم های ملی نوجوانان و جوانان به تمرین خواهند پرداخت .