” تانا بالان ” مدیر توسعه بدمینتون آسیا طی نمابری از فدراسیون بدمینتون ایران به منظور برگزاری بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی فجر ایران و برگزاری کمپ پیشرفته آسیا ( AOP ) تشکر و قدردانی کرد .
به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، در این نمابری آمده است :
ریاست فدراسیون بدمینتون ایران
بسیار مفتخرم که از جانب بدمینتون آسیا به منظور برگزاری بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون فجر ایران و همچنین به جهت میزبانی کمپ پیشرفته آسیا ( AOP ) قبل از آغاز این رقابتها از مسولان فدراسیون بدمینتون ایران بخصوص آقای دکتر محمدرضا پوریا تشکر و قدردانی نمایم .
با تشکر و سپاس فراوان
تانا بالان
مدیر توسعه بدمینتون آسیا
همچنین ” محمد اندی ” مسوول کمتیه توسعه بدمینتون آسیا نیز با ارسال نمابری به فدراسیون بدمینتون ایران نیز از دکتر محمدرضا پوریا رییس فدراسیون بدمینتون ایران و مسوولان این فدراسیون تشکر و قدردانی نمود.
در نمابری که از سوی ” محمد اندی ” آمده است :
فدراسیون بدمینتون ایران
مایلم که از شما جهت میزبانی برنامه توسعه کمپ پیشرفته آسیا ( AOP ) که در طول اقامتم در ایران برگزار شد ، تشکر و قدردانی نمایم .
محمد اندی
مسوول کمیته توسعه بدمینتون آسیا