-->

سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی در تاریخ 1396/12/18 در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار گردید که با توجه حضور سرکار خانم دکتر مددی بعنوان مدرس کارگاه آموزشی “توانمند سازی زنان به عنوان مدیران ورزش آینده”در همایش فوق به ایشان لوح تقدیر اهدا گردید .