مهندس علی موذن دبیر مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون بدمینتون گفت : با پایان یافتن مهلت ثبت نام در تاریخ 97/02/23 نامزدهای انتخاباتی این فدراسیون ثبت نام کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، مهندس موذن در گفت وگو با مسوول روابط عمومی فدراسیون بدمینتون اظهار داشت : نفراتی که ثبت نام نمودند متشکل از شهرام آهنجان ، محمدرضا پوریا ، کسری غفوری و محمد فرجی می باشند.