مسابقات انتخابی تیم ملی بدمینتون بزرگسالان بانوان در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه جاری در محل کمپ این فدراسیون در تهران برگزار شد و در پایان این رقابتها ثریا آقائی از تهران در قسمت یک نفره و ستایش عبدالکریمی و هاله همدانچی از تهران در قسمت دونفره به مقام قهرمانی دست یافتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، دیدار مرحله پایانی این رقابتها در قسمت یک نفره بانوان بین ثریا آقائی از تهران و یگانه کرمانی از اصفهان برگزار شد که این دیدار در پایان با نتیجه 3 بر صفربه سود ثریا آقائی خاتمه یافت و وی به مقام قهرمانی دست یافت .

یگانه کرمانی از اصفهان دوم شد و یسری بیگی ازاصفهان به مقام سوم قسمت یک نفره دست یافت .

در دیدار نهایی مسابقات دونفره بانوان ، تیم دونفره هاله همدانچی و ستایش عبدالکریمی از تهران به مصاف تیم دونفره پگاه کامرانی و صفورا زمانلو از سمنان رفت که این دیدار در پایان با نتیجه 3 بر یک  به سود تیم دونفره هاله همدانچی و ستایش عبدالکریمی از تهران خاتمه یافت و آنان به مقام قهرمانی دست یافتند.

تیم دونفره پگاه کامرانی و صفورا زمانلو از سمنان دوم شد و تیم دونفره نازنین زمانی و یگانه تفریشی از تهران  به مقام سوم دست یافت .

مسابقات انتخابی تیم ملی بدمینتون بانوان بزرگسالا کشور در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه جاری با شرکت    بازیکن منتخب  از استانهای مختلف کشور در محل کمپ این فدراسیون در تهران برگزار شد.