از سوی کنفدراسیون بدمینتون آسیا ، مهدی میری مقدم داور بین المللی بدمینتون کشورمان به بازیهای آسیایی اندونزی بعنوان داوری خط دعوت شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، میری مقدم داور بین المللی بدمینتون کشورمان سابقه حضور در بازیهای المپیک ریو را به عنوان داور خط در کارنامه خود دارد.

بازیهای آسیایی اندونزی شهریور ماه سال جاری در شهر “جاکارتا ” پایتخت اندونزی و با حضور ورزشکاران این قاره کهن برگزار می شود.