-->

 

طی حکمی از سوی دکتر سیدعبدالحمید احمدی معاون فرهنگی ، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان سرکار خانم دکتر فریبا مددی نایب رییس بانوان فدراسیون بدمینتون به عنوان عضو اتاق فکر امور فرهنگی این وزارتخانه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، در حکم صادره آمده است :

سرکار خانم فریبا مددی

با سلام و احترام

نظر به شایستگی های علمی و تخصصی سرکار عالی به موجب این ابلاغ به عنوان عضو اتاق فکر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان منصوب می شوید.

امید است با حضور و مشارکت منظم و موثر در جلسات این کانون اندیشه ورزی در حوزه فرهنگی بخش ورزش و جوانان کشور بتوانید در تحقق اهداف سیاست ها ، برنامه ها و الویت های فرهنگی مندرج در اسناد مصوب مراجع ذی صلاح همفکری و هم افزایی بایسته و شایسته داشته باشید .

سیدعبدالحمید احمدی

معاون فرهنگی ، آموزش و پژوهش