از سوی فدراسیون بدمینتون یکدوره کلینیک داوری برای داوران درجه یک و ملی در قسمت آقایان و بانوان در ساعت 9 صبح روز یکشنبه ( 28/5/97 ) در محل کمپ این فدراسیون و با حضور داوران بدمینتون سراسر کشور برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، در این دوره از کلینیک داوری قوانین و مقررات بدمینتون ، آیین نامه رفتاری بازیکنان ، آیین نامه رفتاری مربیان و مقررات عمومی مسابقات ( شامل لباس و تبلیغات ) تدریس می شود.

لازم به ذکر است که داوران حاضر در این کلینک باید مسلط به زبان انگلیسی باشند .