ملی پوشان بدمینتون ایران که به منظور شرکت در مسابقات بدمینتون قهرمانی غرب  آسیا ( زیر15 و زیر17 سال ) که در کشور لبنان برگزار می شود ، مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، بازیکنان اعزامی به این مسابقات متشکل از علی حیاتی ، محمد زرچی ، شایان رضا ربابی ، نیما رستم پور ، کیما آزادواری ، فاطمه مونس خواه ، فاطمه بابایی و یگانه تفریشی می باشند.

این تیم را سرکار خانم دکتر فریبا مددی به عنوان سرپرست کل و آقای مرتضی ولی دروی به عنوان مربی همراهی می کنند .

مسابقات بدمینتون قهرمانی غرب آسیا ( زیر 15 و زیر 17 سال ) در روزهای شانزدهم لغایت نوزدهم شهریور ماه جاری در شهر بیروت پایتخت لبنان با حضور بدمینتون بازان کشورهای غرب این قاره کهن برگزار می شود.