طی احکامی از سوی آقای دکتر محمدرضا پوریا رییس فدراسیون بدمینتون ، مسوول و اعضای کمیته فنی این فدراسیون منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، براین اساس آقای مرتضی مداحی به عنوان مسوول کمیته فنی فدراسیون بدمینتون منصوب گردید.

همچنین آقایان داریوش فروغی ، علی اصغر امینیان ، علیرضا الهاکی ، ابوالفضل مهاجر بختیاری ، محمود انصاری ، حمید نسیمی ، دکتر سید بهادر زکی زاده و سرکار خانم ها دکتر فریبا مددی ، فریبا جلالیان و هما اسماعیلی به عنوان اعضای این کمیته از سوی آقای دکتر پوریا منصوب شدند.