-->

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا قراخانلو رییس آکادمی ملی المپیک ، آقای دکتر مهدی انوری به سمت مسئول دپارتمان قلب و ورزش آکادملی ملی المپیک کشورمان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، آقای دکتر انوری از بازیکنان سابق بدمینتون ایران و از داوران بدمینتون کشور است.

دکتر انوری همچنین رییس کمیته پژوهش و تحقیقات فدراسیون بدمینتون ، عضو کمیته آموزش فدراسیون بدمینتون ، معاون توسعه بدمینتون آسیا و عضو کمیته سلامت و ورزش جهانی بدمینتون می باشد .

دکتر مهدی انوری، متخصص قلب وعروق که سابقه حضور در بیمارستان مرکز قلب تهران را در کارنامه خود دارد.