نگاهی بر مسابقات لیگ برتر در سال 1395

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: بانوان مقام اول : دانشگاه آزاد اسلامی مقام دوم : نماینده شاهرود مقام سوم : نماینده تهران   آقایان مقام اول : دانشگاه آزاد اسلامی مقام دوم : نماینده آمل مقام سوم : نماینده کرمانشاه  ...