-->
صدر نشین لیگ برتر بانوان جام ولایت مشخص شد

صدر نشین لیگ برتر بانوان جام ولایت مشخص شد

مسابقات لیگ برتر بانوان گروه الف در روزهای دوم و سوم شهریور به میزبانی استان سمنان شهرستان شاهرود برگزار شد . به گزارش روابط عمومی فدارسیون در این مسابقات سه تیم در گروه الف با هم به رقابت پرداختند که در پایان صدر نشین گروه الف مشخص شد . شهرداری شاهرود با کسب ۶ امتیاز...
صدر نشین لیگ برتر آقایان جام خلیج فارس گروه ب مشخص شد .

صدر نشین لیگ برتر آقایان جام خلیج فارس گروه ب مشخص شد .

مسابقات لیگ برتر آقایان گروه ب در روزهای سی و یکم مرداد و یکم شهریور به میزبانی شهرستان یزد برگزار شد . به گزارش روابط عمومی فدارسیون در این مسابقات در پنچ تیم گروه ب با هم به رقابت پرداختند که در پایان صدر نشین گروه ب مشخص شد . سپاهان اصفهان با کسب ١٢امتیاز مقام اول...
صدر نشین لیگ برتر آقایان جام خلیج فارس گروه الف مشخص شد .

صدر نشین لیگ برتر آقایان جام خلیج فارس گروه الف مشخص شد .

مسابقات لیگ برتر آقایان گروه الف در روزهای سی و یکم مرداد و یکم شهریور به میزبانی شهرستان شیراز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی فدارسیون در این مسابقات در پنچ تیم با هم به رقابت پرداختند که در پایان صدر نشین گروه الف مشخص شد . خاتم اردکان با کسب ١٢امتیاز مقام اول...