مسئولان کمیته های فدراسیون بدمینتون

  مسئولان کمیته های فدراسیون بدمینتون کمیته داوران مسئول  : علیرضا الهاکی کمیته آموزش مسئول  : دکتر مهتا اسکندر نژاد کمیته فرهنگی مسئول  : دکتر فریبا مددی کمیته مربیان مسئول  : سید بهادر زکی زاده کمیته همگانی مسئول  : علیرضا الهاکی  کمیته تیم های ملی مسئول  :...